Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Gəncə-Daşkəsən Regional Mədəniyyət İdarəsi

İdarə
Əlaqə
|

Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi

Ünvan:
Gəncə, Əttarlar küçəsi (Məhsəti Gəncəvi Mərkəzi)
Url:
http://ganja.mctgov.az/