Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi

Mədəniyyət müəssisələri
|

Naftalan şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Şəhər əhalisinə bir kitabxana xidmət göstərir. N.Gəncəvi adına Mərkəzi Kitabxana əhalinin mənəvi istirahət və əyləncə yerinə çevrilərərk gənclərin dünyagörüşünün formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Kitabxanada hal-hazırda 5 (beş) işçi fəalyyət göstərir. Kitabxananın ümumi kitab fondu hal-hazırda 33514 nüsxədir, latın qrafikalı 12427 nüsxə ədəbiyyat, 11134 nüsxə kiril, 9188 nüsxə rus, 221 nüsxə xarici ədəbiyyat, 179 nüsxə milli azlıqların dilində və disklər isə 365 saydadır. Kitabxana fondundakı kitabların 3491 nüsxəsi uşaq şöbəsinə aiddir.