Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Gəncə-Daşkəsən Regional Mədəniyyət İdarəsi

Tabe təşkilatlar
|

Samux rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Samux rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir və öz fəaliyyətindədir.

Mərkəzi kitabxana sistemində aşağıda adları çəkilən şöbələr fəaliyyət göstərir:

MKS-nin mərkəzi kitabxanasının oxuculara xidmət şöbəsi

Metodika və biblioqrafiya şöbəsi

Mərkəzi kitabxananın uşaq şöbəsi

İnformasiya-reurs şöbəsi

Komplekləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi

Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi

Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin kitab fondunda elmin müxtəlif sahələrini

əhatə edən kitablar vardir. Kitabxana Sisteminin ümumi fondu 161777 min nüsxə

kitabdan təşkil olunur.

Samux rayon Mərkəziləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin 1 şəhər,3 qəsəbə və 20 kənd kitabxana filialları fəaliyyət göstərir.

Mərkəzi Kitabxanada uşaqlar üçün “Nağıl otağı”, ”Uşaqlar öz hüquqlarını bilməlidir”

“Uşaq hüquq mərkəzi” və digər dərnəklər fəaliyyət göstərir. Bunula yanaşı “Açıq kitabxana” , “Səyyari kitabxana” öz funksiyasını yerinə yetirir və əhaliyə xidmət

göstərir. Əlil insanlar üçün də evlərə xidmət edilir və ailə abonomentidə öz funksiyasını yerinə yeirir.